Mezczyzna od a do z - str. 8

Dlaczego słowa „nie denerwuj się” powodują jeszcze większą złość osoby, do której je wymawiamy? Po pierwsze — dlatego że podświadomość nie rozpoznaje słowa „nie”. Działa to podobnie, jak gdybyśmy mówili: „Nie myśl o różowym słoniu” — jasne jest, że rozmówca właśnie o różowym słoniu pomyśli. Zdecydowanie skuteczniej zadziała zapytanie mężczyzny, dlaczego jest zdenerwowany. Spytaj, jak się czuje — tak by miał szansę opowiedzieć o napięciu, które w nim tkwi, zanim zacznie szukać pretekstu, by to napięcie rozładować na osobach ze swego najbliższego otoczenia. Następnie warto jest wesprzeć mężczyznę emocjonalnie, wypowiadając słowa typu: „Wierzę w Ciebie i bardzo doceniam to, co robisz dla nas”. To, czego nie można robić, to reagować agresją na agresję. Ten sposób nie tylko nie jest skuteczny w przypadku agresji naśladowczej, ale zawsze będzie wzmagał agresję. Co więcej — osoba odpowiadająca agresją na agresję obniża swój próg agresji dla osób z najbliższego otoczenia. Spowoduje to, że mężczyzna jeszcze częściej będzie wybuchał agresją w kontakcie z taką właśnie osobą. Po drugie, słowa „nie denerwuj się” wzbudzają skojarzenia. Mężczyzna pamięta momenty, kiedy był zdenerwowany, i zazwyczaj w tych chwilach słyszy „nie denerwuj się”.

Agresja jako wymuszenie szacunku. Innym typem agresji jest agresja, która ma na celu wymuszenie szacunku. Ten typ agresji będzie występował w przypadku braku poczucia miłości — czyli ogólnie ze wszystkimi czynnikami, które dla mężczyzny oznaczają brak poczucia miłości. Właściwie od rozpoznania tego typu agresji kobieta powinna rozpocząć poszukiwania źródeł agresji u mężczyzny. Kobieta musi być świadoma, że miłość dla mężczyzny nie jest tym samym, co miłość dla kobiety. Z tych różnic często rodzi się agresja, która jest wymuszeniem miłości, której potrzebuje mężczyzna. Ten rodzaj agresji będzie dotyczył tylko tych członków rodziny, którzy nie okazują szacunku mężczyźnie. Zazwyczaj agresja ta będzie skierowana w stronę kobiety — rzadziej będzie dotyczyć innych członków rodziny.

W przypadku tego typu agresji najskuteczniejszym sposobem na poskromienie agresywnego mężczyzny jest zrozumienie jego potrzeb. Gdy mężczyzna poczuje się kochany w sposób taki, jakiego potrzebuje, często przestanie być i agresywny. Ten typ agresji najczęściej będzie występował u osób, które nie są ani najstarsze, ani najmłodsze z rodzeństwa. Typ tej agresji jest adekwatny do kobiecej agresji, która rodzi się w odpowiedzi na brak poczucia miłości.

Ostatnim typem agresji jest agresja, którą wywołuje strach. Strach jest ważnym czynnikiem wzbudzającym agresję u mężczyzny. Strach z drugiej strony może motywować do działania. Jednak nie radzę używać go do motywowania kogokolwiek. Teksty typu: „Weź się do pracy, bo cię zwolnią”, w większości przypadków nie zmotywują żadnego mężczyzny, a jedynie wzbudzą w nim agresję. Strach tylko wtedy będzie skuteczny, gdy wychodzi od nas samych. Gdy nasza świadomość dyktuje nam pewne działanie, tak by zapobiec stracie. Kobieta może sama odczuwać strach na przykład ze strony męża, który jest pod wpływem alkoholu. Kobiecy strach często może objawiać się agresją. Pod wpływem strachu, jaki wzbudza w kobiecie na przykład pijany mąż, może usiłować go zmotywować do zaprzestania nadużywania alkoholu, mówiąc: „Jeżeli nie przestaniesz, pić to odejdę”. Niestety, to nie jest właściwe rozwiązanie. Mężczyzna pod wpływem strachu zamiast przestać nadużywać alkoholu, częściej stanie się agresywny pod jego wpływem. Agresję będzie wywoływać już sam strach, jaki wzbudza w nim kobieta.

Czym jest agresja ukierunkowana? Agresja ukierunkowana powstaje w wyniku obniżenia progu agresji, który normalnie powinien być dość wysoko umieszczony dla np. członków rodziny. Wszelkiego rodzaju agresja ze strony kobiety, nieudolne motywowanie, brak zrozumienia dla miłości wynikającej z odrębnych potrzeb mężczyzny powodują, że próg agresji jest coraz niżej położony właśnie dla osób z najbliższego otoczenia mężczyzny. Często mężczyzna, który na ogół jest spokojny, może nagle wybuchnąć agresją, ukazując kobiecie oblicze zupełnie inne niż to, do którego była przyzwyczajona. Stać się tak może właśnie gdy kobieta stale i nieświadomie obniża swój próg agresji, doprowadzając pewnego dnia do tego, że mężczyzna „nagle” staje się agresywny. Na próg agresji ma wpływ również sugestia, na którą większość mężczyzn jest bardzo podatna.

Sugestia a agresja. Większość mężczyzn jest bardzo podatna na sugestię. Nieraz doświadczyła tego niejedna kobieta. Takie na przykład teściowe — wiesz doskonale — mogą mieć bardzo negatywny wpływ na zachowanie mężczyzny. Jest bardzo istotne, by kobieta zachowywała dobre relacje z najbliższym otoczeniem mężczyzny, a zwłaszcza w obecności mężczyzny.

Przyjaciele i koledzy z pracy powinni być, w jakimś sensie, przyjaciółmi i kolegami kobiety. Oczywiście kobieta może mieć własne zdanie, ale na osobności z danym mężczyzną. Nie powinna się przyczyniać do budowania złego zdania o sobie, które posłuży innym osobom do wypowiadania negatywnych sugestii na jej temat. Jest to tak istotne, że znaczenia tego nie da się przecenić. Mężczyźni są bardzo podatni na sugestie osób trzecich i zdanie takich osób potrafią wziąć sobie głęboko do serca. Co więcej, związek mężczyzny z kobietą może się rozpaść pod wpływem sugestii osób trzecich.

Inną sprawą jest brak szacunku, jaki okazuje kobieta mężczyźnie, gdy ta przedstawia mu swoje „humory” w obecności osób trzecich. Kobieta, nawet gdy przyjmuje gości, których nie darzy sympatią, a sama jest w danym momencie skłócona z mężczyzną, powinna zachować się grzecznie i taktownie.

<< wstecz dalej ››